THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT 1500 KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NAM ĐÔNG HÀ
THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NAM ĐÔNG HÀ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, như sau: 1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm: – Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thành phố...

0943 181 777