Hạng mục Bãi tắm cộng đồng Gio Hải đang được đẩy nhanh tiến độ thi công - Ảnh: Lê Minh
Đẩy nhanh tiến độ, đưa các bãi tắm Trung Giang, Gio Hải, Cửa Việt và Cảng Du lịch Cửa Việt vào khai thác trong mùa du lịch biển năm 2024

Đẩy nhanh tiến độ, đưa các bãi tắm Trung Giang, Gio Hải, Cửa Việt và Cảng Du lịch Cửa Việt vào khai thác trong mùa du lịch biển năm 2024 Vào tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực tế và chỉ...

0943 181 777