đấu giá đất quảng trị
A – Z VỀ ĐẤU GIÁ ĐẤT TẠI QUẢNG TRỊ

Hiện nay, hình thức đấu giá đất / đấu giá quyền sử dụng đất đang rất phổ biến tại Quảng Trị. Trong những năm vừa qua, các huyện Hải Lăng, huyện Cam Lộ, huyện Gio Linh, huyện Vĩnh Linh, Thị xã Quảng Trị… thường xuyên tổ chức đấu giá đất để thu ngân sách nhà...

0943 181 777