Đấu giá đất ở Quảng Trị, cụ thể là đất ở thành phố Đông Hà đang có tín hiệu sôi động trở lại. Ảnh: Ngọc Vũ.
Đấu giá đất ở Quảng Trị năm 2024: Tỷ lệ vượt giá khởi điểm ngày càng tăng

Phiên đấu giá đất ở Quảng Trị lần thứ nhất của tháng 3, tỷ lệ vượt giá khởi điểm là 22,06%. Đến phiên đấu lần thứ 2 cùng tháng, tỷ lệ này tăng lệ gần 37%. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản. Đã có 176 khách hàng...

đấu giá đất quảng trị
A – Z VỀ ĐẤU GIÁ ĐẤT TẠI QUẢNG TRỊ

Hiện nay, hình thức đấu giá đất / đấu giá quyền sử dụng đất đang rất phổ biến tại Quảng Trị. Trong những năm vừa qua, các huyện Hải Lăng, huyện Cam Lộ, huyện Gio Linh, huyện Vĩnh Linh, Thị xã Quảng Trị… thường xuyên tổ chức đấu giá đất để thu ngân sách nhà...

0943 181 777