Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 124 lô đất là tài sản của Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, trong số 124 lô đất đấu giá có 14 lô đất ở các khu dân cư nhỏ lẻ xã Vĩnh Hòa; 13 lô đất tại điểm dân cư khu vực 1, thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn; 32 lô ở điểm dân cư thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái; 45 lô ở khu đất phía Tây Bắc khu dân cư Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng; 19 lô ở điểm dân cư nông thôn Tân An, xã Hiền Thành và 1 lô ở khu dân cư khóm 3, thị trấn Hồ Xá.