Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đi kiểm tra tiến độ dự án GMS giai đoạn 2

Ngày 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (dự án GMS) giai đoạn 2. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra thực địa địa điểm xây dựng Cảng du lịch Cửa Việt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra thực địa địa điểm xây dựng Cảng du lịch Cửa Việt

Dự án GMS giai đoạn 2 gồm 2 tiểu dự án: cải thiện môi trường và tiếp cận bãi biển Cửa Tùng – Cửa Việt; cải thiện tiếp cận đảo Cồn Cỏ (Cảng du lịch Cửa Việt). Trong đó, tiểu dự án cải thiện môi trường và tiếp cận bãi biển Cửa Tùng – Cửa Việt gồm các hạng mục: bãi tắm cộng đồng Trung Giang, bãi tắm cộng đồng Gio Hải và bãi tắm Cửa Việt; tiểu dự án cải thiện tiếp cận đảo Cồn Cỏ (Cảng du lịch Cửa Việt) gồm các hạng mục: xây dựng mới hệ thống cụm cầu cảng du lịch Cửa Việt; xây dựng mới tuyến đường vào cảng du lịch và hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng.

Dự án GMS giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 11,434 triệu USD, tương đương 258,111 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay ADB 9,615 triệu USD, tương đương 217,049 tỉ đồng. Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 1,819 triệu USD, tương đương 41,062 tỉ đồng. Địa điểm xây dựng tại huyện Gio Linh. Thời gian thực hiện từ năm 2019 – 2024. Dự kiến tổng số vốn giải ngân đến ngày 31/12 là 11,774 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, Dự án dự án GMS giai đoạn 2 vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Châu Á là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch Quảng Trị bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Trị nói chung và của huyện Gio Linh nói riêng. Tuy nhiên, việc triển khai dự án còn chậm do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã được bố trí. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và huyện Gio Linh cần thống nhất lộ trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trong đó, đối với Cảng du lịch Cửa Việt, thống nhất giữ nguyên kết cấu công trình và điều chỉnh một số thiết kế kỹ thuật để phù hợp với tình hình thực tế đồng thời khai thác tối đa công năng công trình. Giao UBND huyện Gio Linh ra thông báo thu hồi đất và chỉ đạo các phòng, ban liên quan triển khai kiểm đếm, xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm kịp thời bàn giao mặt bằng sạch để đầu tư xây dựng. Đối với bãi tắm cộng đồng Trung Giang, đề nghị UBND huyện Gio Linh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã Trung Giang đẩy nhanh công tác thực hiện GPMB, sớm có phương án, quyết định hỗ trợ, đền bù và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cũng lưu ý đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện, phải thực hiện đúng những quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh như: Công trình thiết kế không can thiệp nhiều bê tông hóa mà thay bằng vật liệu sinh thái, cây xanh… thân thiện môi trường; phải thực hiện và nghiệm thu đúng theo thiết kế 3D được duyệt; thiết kế phải phù hợp với Bãi tắm cộng đồng tạo nét đặc thù riêng biệt để khai thác du lịch.  Đề nghị các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế chi tiết công trình phấn đấu hoàn thiện các thủ tục trong quý IV/2022 để đầu năm 2023 mở thầu thi công.

Hồng Hà

Nguồn: https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1664980533720

0943 181 777