KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGHĨA TRANG PHỤC VỤ DI DỜI MỘ KHU VỰC BẮC SÔNG HIẾU

Ngày 27/6/2022, Trung tâm phát tiển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tổ chức bàn giao mặt bằng xây dựng công trình Nghĩa trang phục vụ di dời mộ Khu vực Bắc sông Hiếu cho nhà thầu thi công.

ÔNG TRÌNH NGHĨA TRANG PHỤC VỤ DI DỜI MỘ KHU VỰC BẮC SÔNG HIẾU

Với mục tiêu chỉnh trang đô thị, đặc biệt cần thiết để phục vụ di dời mộ  GPMB khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2, phù hợp trong tiến trình đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ của thành phố. Khu nghĩa trang tập trung với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với các khu nghĩa trang hiện có, phù hợp các tiêu chuẩn hiện hành về kỹ thuật và môi trường, đảm bảo tiết kiệm quỹ đất, hài hòa về cảnh quan thiên nhiên, phục vụ việc di dời GPMB để thực hiện dự án khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 và các dự án khác, đồng thời đáp ứng phần nào nhu cầu chôn cất ngày càng tăng của người dân thành phố, dự kiến công trình hoàn thành vào quý IV năm 2023./.

Nguồn: http://ttptquydatquangtri.vn/bai-viet/khoi-cong-xay-dung-cong-trinh-nghia-trang-phuc-vu-di-doi-mo-khu-vuc-bac-song-hieu-141

0943 181 777