HIỆN ĐANG CÓ 1 DỰ ÁN

Đang triển khai
Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng

Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng, được xây dựng trên phần đất khoảng 36ha, trải dài 1,2 km bờ biển thuộc thị trấn cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. TỔNG QUAN DỰ ÁN AE RESORT CỬA TÙNG QUẢNG...

Huyện Vĩnh Linh - Tỉnh Quảng Trị
0943 181 777