Bàn giao “mặt bằng sạch” dự án Cảng hàng không Quảng Trị trong năm 2024

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tỉnh này sẽ bàn giao “mặt bằng sạch” của dự án Cảng hàng không Quảng Trị trong năm 2024, bàn giao giai đoạn 1 trong tháng 6/2024 để nhà đầu tư khởi công và thi công dự án…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quảng Trị tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quảng Trị tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Theo báo cáo của UBND huyện Gio Linh, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án 265,372 ha, trong đó giai đoạn 1 là 135,56ha. Đến nay, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Gio Linh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và đơn vị tư vấn đo đạc tiến hành kiểm tra, rà soát và đã cắm mốc ngoài thực địa để có cơ sở cho việc kiểm kê, áp giá, bồi thường, hỗ trợ.

Về công tác áp giá đền bù, đến nay đã tiến hành công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 197 lăng, mộ tại xã Gio Mai và 100 ha rừng ở xã Gio Quang. Đối với nhà cửa, vật kiến trúc trên đất hộ gia đình, cá nhân và đất của hộ gia đình, cá nhân hiện đang đợi hồ sơ đo đạc địa chính và xác định nguồn gốc sử dụng đất mới tiến hành các phương án tiếp theo.

Ngày 21/5/2024, UBND huyện Gio Linh có quyết định số 2257/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể và tổ chức áp giá bồi thường về đất đai. Hiện tại đang tiến hành công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tại các xã Gio Quang, Gio Mai và Gio Hải. Đối với các khu tái định cư, khu nghĩa địa hiện đang xin ý kiến phê duyệt đồ án quy hoạch của Sở Xây dựng. Dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các hạng mục cấp bách theo yêu cầu của nhà đầu tư, huyện Gio Linh đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị lập Dự án đầu tư trình HĐND tỉnh Quảng Trị phần diện tích gần 136 ha/265,372ha đã cắm mốc giải phóng mặt bằng để huyện có cơ sở chi trả tiền cho Đơn vị tư vấn. Thực hiện hỗ trợ tạm cư đối với 20 nhà trong thời gian 1 năm.

Huyện Gio Linh đề nghị cho chủ trương hỗ trợ đối với nhà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm nhà trên đất nông nghiệp để người dân tự tái định cư theo đề xuất của UBND xã Gio Mai và nguyện vọng của các hộ dân. Giữ nguyên quy hoạch xây dựng khu tái định cư nhà ở và khu nghĩa địa, đồng thời vẫn bố trí phần diện tích đất nghĩa địa dành cho các hộ đã thực hiện việc di dời phân tán.

Đồng thời huyện này cũng đề nghị hỗ trợ nâng cấp tuyến đường dài khoảng 2km từ điểm tiếp giáp phía Bắc sân bay đi ra thôn Tân Minh qua đường 575A để nhân dân ở khu vực này sinh hoạt, sản xuất được thuận lợi hơn. Cho chủ trương vận chuyển, tận dụng khối lượng đất ở các khu lăng mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đến nơi tái định nghĩa địa phân tán trong khu dân cư, vì vị trí mới quá thấp trũng không có vật liệu san lấp.

Trước những kiến nghị trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết sẽ bàn giao “mặt bằng sạch” của dự án Cảng hàng không Quảng Trị trong năm 2024, bàn giao giai đoạn 1 trong tháng 6/2024 để nhà đầu tư khởi công và thi công dự án. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, UBND tỉnh Quảng Trị đồng thuận với các kiến nghị của huyện Gio Linh. Cụ thể, đối với hỗ trợ tạm cư cho 20 hộ gia đình thống nhất hỗ trợ tối thiểu trong thời gian 1 năm, tối đa đến khi hoàn thành các khu tái định cư với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng. Đối với giải phóng mặt bằng lăng mộ, thống nhất với chủ trương, chính sách, mức áp giá đền bù của huyện Gio Linh.

Để đảm bảo phù hợp với phong tục, tập quán và tiến độ bàn giao mặt bằng, UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất với nhà đầu tư sẽ ứng trước kinh phí để huyện chủ động chi trả và hoàn trả lại cho nhà đầu tư sau khi hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Đối với đề xuất hỗ trợ đối với các hộ không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm nhà trên đất nông nghiệp, thống nhất mức hỗ trợ 80% theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời tiến hành rà soát, nếu có căn cứ thì cho phép di dời vào khu tái định cư. Thống nhất với đề xuất chi trả cắm mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của huyện.

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị huyện Gio Linh phát động phong trào giải phóng mặt bằng trong thời gian 1 – 2 tuần. Có chính sách động viên, khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục để nhà đầu tư khởi công và thi công dự án theo tiến độ đề ra.

Nguyễn Thuấn – Thiên Anh
Nguồn: vneconomy.vn
0984 279 777