fbpx

Triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 7541/VPCP-CN về việc triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Cụ thể, về đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình (Văn bản số 717/UBND-XDCB ngày 29/4/2020), UBND tỉnh Quảng Trị (Văn bản số 1818/TTr-UBND ngày 24/4/2020, ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 6455/BGTVT-ĐTCT ngày 3/7/2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 4245/BKHĐT-KCHTĐT ngày 2/7/2020); trên cơ sở báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 7/9/2020 về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình (gồm đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) – Bùng (Quảng Bình) và đoạn Bùng – Vạn Ninh (Quảng Bình)) và dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) đến Quảng Trị (Cam Lộ), Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư (lưu ý tận dụng tối đa kết quả nghiên cứu trước đây) và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đối với tổng thể tất cả các đoạn còn lại trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội (trong đó đề xuất các cơ quan và địa phương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý đầu tư các dự án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ giao).

Theo Tuệ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *